Jak obliczyć ślad węglowy? Metody obliczania emisji dwutlenku węgla. - Biznes i finanse

Dodane: 25-05-2024 17:44

węgla związana z produkcją i transportem energii, co pozwala określić wpływ danej działalności na zmiany klimatyczne. Aby obliczyć ślad węglowy w ten sposób, konieczne jest zebranie danych dotyczących zużycia energii w poszczególnych etapach produkcji i transportu.

Metoda analizy cyklu życ

Jak obliczyć ślad węglowy? Metody obliczania emisji dwutlenku węgla. - Biznes i finanse Obliczanie śladu węglowego

Metoda zużycia energii

Obliczanie śladu węglowego za pomocą metody zużycia energii polega na analizie ilości energii zużywanej do produkcji danego produktu lub świadczenia usługi. Proces ten uwzględnia emisję dwutlenkuia

Metoda analizy cyklu życia (LCA) jest bardziej zaawansowanym sposobem obliczania śladu węglowego, ponieważ uwzględnia nie tylko emisję dwutlenku węgla związana z zużyciem energii, ale również wszystkie inne wpływy na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu od wydobycia surowców do utylizacji. LCA uwzględnia także emisje związane z transportem, produkcją opakowań oraz odpadami. Dzięki tej metodzie można dokładnie określić wpływ danej działalności na środowisko i zmiany klimatyczne.

Metoda bilansowa

Metoda bilansowa polega na porównaniu ilości emisji dwutlenku węgla związanej z daną działalnością lub produktem z możliwościami absorpcji tego gaz przez różne sfery, takie jak np. lasy czy oceany. W ten sposób można określić, czy dana działalność przyczynia się do zwiększenia czy zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Metoda ta uwzględnia również różnice regionalne w ilości absorpcji dwutlenku węgla przez różne obszary geograficzne.


http://biznes-i-finanse.adsino.net.pl/